[1]
О. О. Комліченко, «Використання технології WebQuest для формування фахових компетентностей майбутніх економістів», ІСП, вип. 3(192), с. 20–25, Лип 2020.