[1]
О. О. Буйдіна, «Оцінювання ефективності моделі навчання природничих предметів на засадах діяльнісного підходу», ІСП, вип. 3/1(172), с. 43–47, Трав 2017.