Гаврилишена, О. О. (2021) «Електронний підручник як засіб реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувача повної загальної середньої освіти », Імідж сучасного педагога, (5(200), с. 68–76. doi: 10.33272/2522-9729-2021-5(200)-68-76.