Йопа, Т. В. і Пермяков, О. А. (2023) «Рухова активність студентської молоді в умовах пандемії», Імідж сучасного педагога, (6(195), с. 61–64. doi: 10.33272/2522-9729-2020-6(195)-61-64.