Лі, С. (2020) «Методологічні підходи до осмислення змісту креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва», Імідж сучасного педагога, (6(195), с. 47–50. doi: 10.33272/2522-9729-2020-6(195)-47-50.