Кокнова, Т. А. (2020) «ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ НА ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОМЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ», Імідж сучасного педагога, (6(195), с. 65–68. doi: 10.33272/2522-9729-2020-6(195)-65-68.