Славінська, Ю. С. (2020) «Педагогічна самоосвіта майбутніх лікарів-стоматологів як джерело їхньої професійно-орієнтованої самореалізації в закладах вищої медичної освіти», Імідж сучасного педагога, (6(195), с. 55–60. doi: 10.33272/2522-9729-2020-6(195)-55-60.