Верітов, О. І. (2020) «Формування підприємницької культури шляхом залучення здобувачів вищої освіти до відповідних соціальних практик», Імідж сучасного педагога, (6(195), с. 51–54. doi: 10.33272/2522-9729-2020-6(195)-51-54.