Комліченко, О. О. (2020) «Використання технології WebQuest для формування фахових компетентностей майбутніх економістів», Імідж сучасного педагога, (3(192), с. 20–25. doi: 10.33272/2522-9729-2020-3-20-25.