Біланова, Л. П. і Андрейко, С. С. (2020) «Педагогічні умови реалізації основних засад студентоцентризму», Імідж сучасного педагога, (1(190), с. 34–37. doi: 10.33272/2522-9729-2020-1(190)-34-37.