Московець, Л. П. (2019) «Самоактуалізація та самореалізація особистості: філософсько-психологічне розуміння», Імідж сучасного педагога, (5(188), с. 51–56. doi: 10.33272/2522-9729-2019-5(188)-51-56.