Давидченко, І. Д. (2019) «Структура формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти», Імідж сучасного педагога, (1(184), с. 19–23. doi: 10.33272/2522-9729-2019-1(184)-19-23.