Стрельніков, В. Ю. (2018) «Проблема готовності майбутнього вчителя до самовдосконалення», Імідж сучасного педагога, (3 (180), с. 5–8. doi: 10.33272/2522-9729-2018-3 (180)-5-8.