Ликтей, Л. М. (2018) «Педагогічна майстерність І. А. Зязюна як концептуальна ідея теорії і практики професійної підготовки вчителя-майстра», Імідж сучасного педагога, (2(179), с. 20–22. doi: 10.33272/2522-9729-2018-2(179)-20-22.