Добіжа, Н. В. і Оніщук, І. І. (2018) «Іншомовна комунікативна компетентість як невід’ємна складова образу сучасного педагога», Імідж сучасного педагога, (2(179), с. 36–38. doi: 10.33272/2522-9729-2018-2(179)-36-38.