Буйдіна, О. О. (2017) «Оцінювання ефективності моделі навчання природничих предметів на засадах діяльнісного підходу», Імідж сучасного педагога, (3/1(172), с. 43–47. doi: 10.33272/2522-9729-2017-3/1(172)-43-47.