Заіка, В. М., & Басенко, Р. О. . (2022). Особливості мотивації педагогічної діяльності як чинник становлення особистості в освітньому інноваційному середовищі . Імідж сучасного педагога, (2(203), 30–35. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-2(203)-30-35