Рибалко, Л. С., & Хоу, І. (2022). Формування академічної доброчесності майбутніх учителів хімії в освітньому процесі закладів вищої освіти . Імідж сучасного педагога, (6(201), 50–54. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-6(201)-50-54