Янь, Л. (2022). Професійна підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва в полікультурних реаліях . Імідж сучасного педагога, (6(201), 65–67. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-6(201)-65-67