Гаврилишена, О. О. (2021). Електронний підручник як засіб реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувача повної загальної середньої освіти . Імідж сучасного педагога, (5(200), 68–76. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(200)-68-76