Сідокур, С. І., & Козлова, І. В. (2021). Професійні спільноти як вектор неперервної освіти керівних і педагогічних працівників . Імідж сучасного педагога, (5(200), 61–67. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(200)-61-67