Любченко, Н. В., & Білик, Н. І. (2021). Супервізія як технологія післядипломної освіти педагогічних працівників у контексті Концепції «Нова українська школа» . Імідж сучасного педагога, (5(200), 5–13. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(200)-5-13