Гаврилишена, О. О. (2021). Електронний підручник як сучасний засіб навчання. Імідж сучасного педагога, (3(198), 5–10. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-3(198)-5-10