Синенко, О. А., Вахненко, Н. С., Чемісова, Т. С., & Єфименко, Н. Р. (2021). Синхронізація навчання студентів-медиків засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Імідж сучасного педагога, (3(198), 33–37. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-3(198)-33-37