Нарожна, Н. І., & Остапенко, Л. В. (2021). Теоретико-методичні основи проведення занять з диригування в контексті вивчення дисципліни «Методика викладання фахових дисциплін» . Імідж сучасного педагога, (2(197), 96–102. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-2(197)-96-102