Хоу, І. (2020). Підготовка майбутніх учителів хімії до професійної самореалізації з позиції акмеологічного підходу. Імідж сучасного педагога, (6(195), 37–41. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-6(195)-37-41