Лі, С. (2020). Методологічні підходи до осмислення змісту креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва. Імідж сучасного педагога, (6(195), 47–50. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-6(195)-47-50