Кокнова, Т. А. (2023). ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ НА ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОМЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Імідж сучасного педагога, (6(195), 65–68. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-6(195)-65-68