Славінська, Ю. С. (2020). Педагогічна самоосвіта майбутніх лікарів-стоматологів як джерело їхньої професійно-орієнтованої самореалізації в закладах вищої медичної освіти. Імідж сучасного педагога, (6(195), 55–60. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-6(195)-55-60