Верітов, О. І. (2020). Формування підприємницької культури шляхом залучення здобувачів вищої освіти до відповідних соціальних практик. Імідж сучасного педагога, (6(195), 51–54. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-6(195)-51-54