Лебедик, Л. В., & Стрельніков, В. Ю. (2020). Інтерактивні технології навчання майбутніх фахівців у сфері соціальної роботи. Імідж сучасного педагога, (4(193), 49–53. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-4(193)-49-53