Комліченко, О. О. (2020). Використання технології WebQuest для формування фахових компетентностей майбутніх економістів. Імідж сучасного педагога, (3(192), 20–25. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-3-20-25