Білик, Н. І. (2020). Формування наукової картини світу і образу світу в процесі вивчення зарубіжної літератури. Імідж сучасного педагога, (2(191), 74–80. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-2(191)-74-80