Лосєва, Н. М., & Стрельніков, В. Ю. (2020). Розвиток готовності педагогічних працівників до самовдосконалення на основі проходження короткотермінових курсів-тренінгів. Імідж сучасного педагога, (1(190), 49–53. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-1(190)-49-53