Лебедик, Л. В. (2023). Вимірники педагогічної компетентності викладачів закладів вищої і передвищої освіти. Імідж сучасного педагога, (1(190), 29–33. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-1(190)-29-33