Біланова, Л. П., & Андрейко, С. С. (2020). Педагогічні умови реалізації основних засад студентоцентризму. Імідж сучасного педагога, (1(190), 34–37. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-1(190)-34-37