Московець, Л. П. (2019). Самоактуалізація та самореалізація особистості: філософсько-психологічне розуміння. Імідж сучасного педагога, (5(188), 51–56. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-5(188)-51-56