Ващенко, Л. І. (2019). Підготовка фахівців для роботи з дорослими у сфері неформальної освіти. Імідж сучасного педагога, (4(187), 24–27. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-4(187)-24-27