Казачінер, О. С. (2019). Реалізація положень інклюзивної освіти в сучасному підручнику іноземної мови: яким йому бути?. Імідж сучасного педагога, (3(186), 53–56. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-3(186)-53-56