Давидченко, І. Д. (2019). Структура формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. Імідж сучасного педагога, (1(184), 19–23. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-1(184)-19-23