Стадник, А. М. (2019). «Концерт» у системі жанрових апробацій інструментального мистецтва (на прикладі баянного та акордеонного виконавства). Імідж сучасного педагога, (1(184), 62–64. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-1(184)-62-64