Прилипко, В. М. (2018). Правова компетентність у структурі професійної готовності фахівців. Імідж сучасного педагога, (4 (181), 13–17. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-4 (181)-13-17