Ликтей, Л. М. (2018). Педагогічна майстерність І. А. Зязюна як концептуальна ідея теорії і практики професійної підготовки вчителя-майстра. Імідж сучасного педагога, (2(179), 20–22. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-2(179)-20-22