Цюняк, О. П., & Копчук-Кашецька, М. С. (2018). Світоглядні ідеї Івана Андрійовича Зязюна у професійному становленні вчителя нової української школи. Імідж сучасного педагога, (2(179), 8–10. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-2(179)-8-10