Добіжа, Н. В., & Оніщук, І. І. (2018). Іншомовна комунікативна компетентість як невід’ємна складова образу сучасного педагога. Імідж сучасного педагога, (2(179), 36–38. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-2(179)-36-38