Буйдіна, О. О. (2017). Оцінювання ефективності моделі навчання природничих предметів на засадах діяльнісного підходу. Імідж сучасного педагога, (3/1(172), 43–47. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2017-3/1(172)-43-47