(1)
Гаврилишена, О. О. Електронний підручник як засіб реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувача повної загальної середньої освіти. ІСП 2021, 68-76.