(1)
Комліченко, О. О. Використання технології WebQuest для формування фахових компетентностей майбутніх економістів. ІСП 2020, 20-25.