(1)
Лосєва, Н. М.; Стрельніков, В. Ю. Розвиток готовності педагогічних працівників до самовдосконалення на основі проходження короткотермінових курсів-тренінгів. ІСП 2020, 49-53.