(1)
Московець, Л. П. Самоактуалізація та самореалізація особистості: філософсько-психологічне розуміння. ІСП 2019, 51-56.